Monday, November 12, 2007

It's a GIRL!

We went to Lab last saturday to have my pelvic ultrasound. At heto, confirmed na! Im having a girl.. :) and im so excited!!

Nakakatuwa si hubby, nung sinabi na "it's a baby girl!" bigla siyang natahimik at napatanong ng "BOY?!". the lab tech showed him the monitor, with our baby's genital.. at heto nga.. tawa kami ng tawa kasi ang napansin ko kaagad ay ang biyas ng legs!! wow yobib na yobib tlga!! :)

0 comments:

Related Posts with Thumbnails

Recent Posts

Adgitize2

Recent Comments

  © Re-Design by Mom Conversations 2010

Back to TOP