Monday, February 26, 2007

i feel the same!

si yobib na lang ang dumadaloy sa system ko! si yobib lang ang mahal ko! si yobib ang buhay ko! si yobib ang gusto kong maging daddy ng 6 na magiging mga anak ko! si yobib lang ang hubby ko! si yobib ang panganay na baby ko!

si yobib ang present at future ko.. kay yobib ang ending ko! :D

0 comments:

Related Posts with Thumbnails

Recent Posts

Adgitize2

Recent Comments

  © Re-Design by Mom Conversations 2010

Back to TOP